СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Основна ціль – захист майнових інтересів Страхувальника, пов’язаних з обов’язками відшкодувати третім особам збитки, що були пред’явлені Страхувальнику внаслідок нанесення шкоди життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб.

Страховим випадком визнається цивільна відповідальність Страхувальника за шкоду, заподіяну майну, життю або здоров’ю третім особам або одній третій особі за наявності таких ознак:

 • подія сталася внаслідок дії або бездіяльності Страхувальника протягом строку дії Договору;
 • подія призвела до обґрунтованої, доведеної шкоди життю, здоров’ю або майну третіх осіб;
 • у зв’язку з подією протягом строку дії Договору Страхувальникові пред’явлені третіми особами майнові претензії або позови, заявлені у відповідності та на підставі норм цивільного законодавства, що діють на території страхування, про відшкодування завданої Страхувальником шкоди;
 • наявність вини Страхувальника у заподіюванні шкоди, завданої подією, що трапилась;

Страховими випадками є шкода, заподіяна майну, життю та/або здоров’ю третім особам внаслідок пожежі, затоплення витік рідин з інженерних та опалювальних систем.

Розмір збитку Страхувальника визначається таким чином:

 • в разі звернення потерпілої третьої особи з позовом в судові органи – на підставі рішення суду, що набрало законної сили, про розмір збитків, які їй завдано в результаті нанесення шкоди життю, здоров’ю або майну та інших майнових збитків;
 • при відсутності суперечок між потерпілою третьою особою та Страхувальником розмір збитку визначається останнім за погодженням зі Страховиком на підставі документів, необхідних для розрахунку збитку, в тому числі документів відповідних компетентних органів, висновків експертів та спеціалізованих фірм, діючих на підставі ліцензій (юридичні, аудиторські, консультаційні);
 • при цьому, розрахунок розміру збитку має проводитись за цінами, які діяли в тому місці, де збитки було завдано, на момент настання страхового випадку або в день винесення судом рішення за вимогою про відшкодування збитків;
 • страховик сплачує страхове відшкодування в межах страхової суми (лімітів відповідальності) та з вирахуванням встановленої Договором франшизи;

Сума страхових відшкодувань за одним або декількома страховими випадками не може бути більше відповідної страхової суми (ліміту відповідальності) за Договором.

У разі завдання Страхувальником шкоди життю та здоров’ю потерпілим третім особам, до суми страхового відшкодування включаються та підлягають відшкодуванню:

 • витрати, необхідні для відновлення здоров’я потерпілої третьої особи, в т.ч. на лікування, придбання ліків, діагностику, протезування, реабілітацію потерпілої третьої особи у відповідному закладі охорони здоров’я, сторонній догляд і т. ін., якщо потерпіла третя особа потребує такої допомоги та не має права на її безкоштовне отримання. Визначення розміру додаткових витрат проводиться Страховиком на підставі документів компетентних органів (медичних закладів, органів соціального забезпечення, МСЕК тощо) стосовно фактів та наслідків нанесення шкоди, а також з урахуванням документів, що офіційно підтверджують понесені витрати;
 • витрати на поховання у випадку смерті потерпілої третьої особи, які визначаються в розмірі необхідних та доцільних витрат на підставі документів, що підтверджують такі витрати та відшкодовуються особі, яка їх понесла;
 • при нанесенні шкоди майну потерпілих третіх осіб відшкодуванню підлягають реальні збитки, завдані знищенням та/або пошкодженням майна потерпілих третіх осіб.

При цьому розмір збитку визначається:

 • при знищенні або втраті майна – в розмірі його дійсної вартості на день настання страхового випадку;
 • при пошкодженні майна – в розмірі витрат на його відновлення до стану, у якому майно знаходилося безпосередньо перед настанням страхового випадку;

ІНШІ СТРАХОВІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:

ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

СТРАХУВАННЯ MAЙНА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

СТРАХУВАННЯ ВІД COVID-19

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

цілодобово

безкоштовно в межах України

ОФІС

з 9.00 до 18.00

тарифікація згідно тарифів Вашого оператора

Меню