РІЧНИЙ ЗВІТ 2018 РІК

S0100113 Ф1. Баланс Завантажити
С0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) Завантажити
S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) Завантажити
S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал Завантажити
Аудиторський висновок Завантажити
Примітки Завантажити
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік Завантажити
Звіт про управління Завантажити

Related Posts

Меню