• Страхування вантажів
  • Страхування небезпечних вантажів

Страхування вантажів здійснюється на весь період перевезення по всьому світу автомобільним, залізничним, повітряним, морським (річковим) транспортом або їх комбінацією, включаючи перевантаження і подальше зберігання на складах.
Страхуванню підлягають вантажі, включаючи фрахт та інші витрати за контрактом.
Страхування здійснюється відповідно до умов і правил, загальноприйнятими у світовій практиці страхування вантажів.

 

Ризики

ушкодження, знищення, повна або часткова втрата споживчих якостей вантажу внаслідок:

- стихійних лих;
- пожежі;
- вибуху;
- удару блискавки;
- крадіжки та інших протиправних дій третіх осіб;
- аварій в процесі транспортування, навантаження, розвантаження, складування;
- аварій при заправці транспортного засобу паливом;
- зіткнення транспортних засобів з чим-небудь;
- зникнення транспортного засобу з вантажем без вісті;
- збитки від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу внаслідок нещасних випадків при навантаженні, розвантаженні і укладанні вантажу;
- витрати і витрати по загальній аварії;
- всі необхідні і доцільно здійснені витрати з порятунку вантажу, а також по зменшенню збитку та встановлення її розміру.

Страхове покриття може бути надано за будь-якої комбінації ризиків.

 

Тарифи:

По страхуванню вантажів змінюються в межах 0,04% - 1% від страхової суми (вартості вантажу) в залежності від факторів ризику і обсягу наданого покриття.
Укладання Генерального договору страхування (страхуванням покриваються всі перевезення протягом року) дозволяє Страхувальнику отримати значні знижки.

Даний вид страхування здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 733 від 01.06.02г. з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезень небезпечних вантажів.

 

Споживачі:

- відправник небезпечного вантажу - зазначена в документах на перевезення юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка готує і подає цей вантаж до перевезення;

- перевізник небезпечного вантажу - юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу;

- одержувач небезпечного вантажу - зазначена в документах на перевезення юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.

 

Об’єкти страхування:

майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів у порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Ризики:

нанесення шкоди життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.